บริษัท โฮยู คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตน้ำยาเปลี่ยนสีผม เปิดดำเนินธุรกิจ สำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 1905 สถานประกอบการในประเทศไทยเปิดดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2003
สวัสดิการ
- รถรับ-ส่ง - ประกันสุขภาพกลุ่ม และการตรวจสุขภาพประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ท่องเที่ยวประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ - โบนัส และโบนัสพิเศษ ตามผลประกอบการของบริษัท - ค่าครองชีพ - ค่าเดินทาง - ประกันสังคม - ค่าอาหารกลางวัน - เงินพิเศษหลายกรณี เช่น คลอดบุตร มงคลสมรส ฌาปณกิจศพ อุทกภัย อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โฮยู คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
700/624 หมู่7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ใช้งานแผนที่