บริษัทจัดตั้งเมื่อ 22 พฤษภาคม 2530 ผู้บริหารเป็นชาวญี่ปุ่น
ผลิตอาหารทะเลแช่แข็งส่งออก ได้แก่ ปูอัด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากซูริมิ (เนื้อปลาบด) ได้รับการรับรองภายใต้ระบบ GMP&HACCP, ISO 9001:2008 และ BRC
Benefits
  • 1. เบี้ยขยัน
  • 2. โบนัสประจำปี
  • 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 4. ค่าตำแหน่ง (ระดับหัวหน้างาน)
  • 5. รถรับส่ง(ตำแหน่ง SUPERVISOR)
  • 6. ประกันสังคม
  • 7. ตรวจสุขภาพประจำปี
Contacts
บริษัท คิบุน (ไทยแลนด์) จำกัด
31/10 ม.2 ถ.พระราม 2
ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000