บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด
กลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ และบริการแบบครบวงจรในอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องทำความเย็น, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ รับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในปี 2563 ดังนี้
สวัสดิการ
- ค่าตำแหน่ง - ค่าเช่าบ้าน - เบี้ยขยัน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินช่วยเหลือกรณีสมรส - เงินช่วยเหลือกรณีคนในครอบครัวเสียชีวิต - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร - โบนัส - รถรับส่ง ฯลฯ - บริษัททำงาน วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด
88/9,88/18-20 หมู่ที่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
เว็บไซต์: www.sncformer.com