บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด
บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด เป็นบริษัท ในเครือ เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ มหาชน จำกัด ประกอบธุรกิจทางด้านผลิตชิ้นส่วนงานโลหะ ตั้งอยู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
สวัสดิการ
  • - ค่าตำแหน่ง
  • - ค่าเช่าบ้าน
  • - เบี้ยขยัน
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
  • - เงินช่วยเหลือกรณีคนในครอบครัวเสียชีวิต
  • - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
  • - โบนัส
  • - รถรับส่ง ฯลฯ
  • - บริษัททำงาน วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด
88/9,88/18-20 หมู่ที่ 2
ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
เว็บไซต์: www.sncformer.com