Singapore Technologies Electronics Limited
สำนักงานโครงการ ของ STE Limited ประจำประเทศไทย รับผิดชอบในการดำเนินโครงการที่ได้รับสัมปะทานจากหน่วยงานของรัฐ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Singapore Technologies Electronics Limited
ชั้น 28 อาคารซันทาวเวอร์ (B2888) ที่อยู่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต 10900