ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านการอาหาร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Foodtalk International Company Limited
292/12 ม.4 Vista Park,Viphavadi Rd, 10210
เว็บไซต์: www.foodtalk.co.th