บริษัท เรียล ยู พาวเวอร์ จำกัด
บริษัท เรียล ยู พาวเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาอนุรักษ์พลังงานให้กับโรงงานชั้นนำ และอาคารสูงมากกว่า 100 แห่ง ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงการคลัง ได้รับความเชื่อถือ และมีผลงานมากมาย กำลังรับสมัครวิศวกรที่ปรึกษาด้านพลังงานที่มีความรับผิดชอบสูง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เรียล ยู พาวเวอร์ จำกัด
8/57 หมู่ 4 ถนนรามอินทรา
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220