Decem Technology Co., Ltd.
เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2551 โดยทีมผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี RFID และการออกแบบวงจร Microcontroller ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา ออกแบบ และผลิตอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า บริษัทก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 และต้องการบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น
สวัสดิการ
ค่าเดินทาง / เบี้ยเลี้ยง / ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Decem Technology Co., Ltd.
327/1 ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 5 ซอยลาดพร้าว 26
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.decem.co.th
ใช้งานแผนที่