IT Professional Service Co.,Ltd
ให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ณ สถานที่ทำการลูกค้า
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.INCENTIVE 3.STANDBY
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
IT Professional Service Co.,Ltd
502/441 หมู่ 3 ถนนสรงประภา
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
ใช้งานแผนที่