บริษัท ไบโอต้า จำกัด
บริษัท ไบโอต้า จำกัด ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และสินค้าเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่วัดผลการใช้จริง บัจจุบันต้องการขยายธุรกิจจำนวนมาก
สวัสดิการ
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่า้น้ำมัน+โทรศัพท์ ค่าเช่ารถยนต์(กรณีมีรถยนต์เป็นของตัวเอง) ค่าคอมมิสชั่น เบี้ยขยัน โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไบโอต้า จำกัด
69/208-209 ม.11 ถ.ลำลูกกา
ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
ใช้งานแผนที่