บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายรองเท้าทุกประเภทภายใต้เครื่องหมายการค้า บาจา ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกกว่า 70 ประเทศ และได้เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยมากกว่า 85 ปี มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงาน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - โบนัส
  • - ปรับเงินเดือนประจำปี
  • - คูปองส่วนลด
  • - สวัสดิการสินเชื่อที่อยู่อาศัย
  • - รางวัลอายุงานการทำงานนาน
  • - การเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายใน-ต่างประเทศ
  • - ประกันสังคม ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จำกัด
1858/2, 1858/134 ชั้น 35 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.bata.co.th
วิธีการเดินทาง
  • สาย 38 48 46 1141 132 133 139 180 365 ปอ.139 ปอ.38 ปอ.48 ปอ.539 ปอ.588