บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายรองเท้าทุกประเภทภายใต้เครื่องหมายการค้า บาจา ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกกว่า 70 ประเทศ และได้เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยมากกว่า 85 ปี มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงาน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัส - ปรับเงินเดือนประจำปี - คูปองส่วนลด - สวัสดิการสินเชื่อที่อยู่อาศัย - รางวัลอายุงานการทำงานนาน - การเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายใน-ต่างประเทศ - ประกันสังคม ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จำกัด
1858/2, 1858/134 ชั้น 35 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: http://www.bata.co.th
วิธีการเดินทาง
สาย 38 48 46 1141 132 133 139 180 365 ปอ.139 ปอ.38 ปอ.48 ปอ.539 ปอ.588