ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและ แม่พิมพ์ยาง โดยมีลักษณะงานเป็นทั้งงาน 2D และ 3D เช่น CORE INSERT , CAVITY INSERT, SLIDE, ANGULAR, MOLD BASE เป็นต้น (บริษัทของคนไทย)
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - OT
  • - ค่ากะ
  • - ค่าอาหาร
  • - เบี้ยขยัน
  • * เดือนที่ 1 เบี้ยขยันเริ่มที่ 500 บาท พร้อมค่าเช่าบ้าน 700 บาท
  • * เดือนที่ 2 เบี้ยขยันเพิ่มเป็น 1,000 บาท พร้อมค่าเช่าบ้าน 1,400 บาท
  • * เดือนที่ 3 เบี้ยขยันเพิ่มเป็น 1,500 บาท พร้อมค่าเช่าบ้าน 2,000 บาท
  • ***หมายเหตุ ถ้าได้เบี้ยขยันจะได้ค่าเช่าบ้านด้วย และหากมีการขาดงาน ลางานจะต้องเริ่มนับเบี้ยขยันใหม่***
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเอสเค โมลด์ส เมกเกอร์ จำกัด
119/27 ม. 4
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์: WWW.PSKMOULDS.COM
ใช้งานแผนที่