ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและ แม่พิมพ์ยาง โดยมีลักษณะงานเป็นทั้งงาน 2D และ 3D เช่น CORE INSERT , CAVITY INSERT, SLIDE, ANGULAR, MOLD BASE เป็นต้น (บริษัทของคนไทย)
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - OT - ค่ากะ - ค่าอาหาร - เบี้ยขยัน * เดือนที่ 1 เบี้ยขยันเริ่มที่ 500 บาท พร้อมค่าเช่าบ้าน 700 บาท * เดือนที่ 2 เบี้ยขยันเพิ่มเป็น 1,000 บาท พร้อมค่าเช่าบ้าน 1,400 บาท * เดือนที่ 3 เบี้ยขยันเพิ่มเป็น 1,500 บาท พร้อมค่าเช่าบ้าน 2,000 บาท ***หมายเหตุ ถ้าได้เบี้ยขยันจะได้ค่าเช่าบ้านด้วย และหากมีการขาดงาน ลางานจะต้องเริ่มนับเบี้ยขยันใหม่***
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเอสเค โมลด์ส เมกเกอร์ จำกัด
119/27 ม. 4
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์: WWW.PSKMOULDS.COM
ใช้งานแผนที่