เปิดดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหาร ภายใต้ชื่อ The Anna Restaurant & Art Gallery เปิดดำเนินการตั้งแต่ สิงหาคม 2553
สวัสดิการ
ตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดิ แอนนา เรสเตอรอง จำกัด
27 ซอยพิพัฒน์ ถนนสาทรเหนือ 10500
เว็บไซต์: www.theannarestaurant.com
ใช้งานแผนที่