เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ลำโพง เครื่องเสียง ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆและผลิตให้ OEM
ที่มีโรงงานเองในไทยและยังเป็นฝีมือคนไทย
ได้เปิดบริษัทมาเป็นเวลานานถึง 20 ปี
สวัสดิการ
  • - ค่าครองชีพ/ เบี้ยขยัน/ คอมมิชัน/
  • - ปรับเงินประจำปี/ โบนัส/ จัดเลี้ยงปีใหม่-จับของรางวัล
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สยามซาร์ค จำกัด (SAAG)
157/1
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เว็บไซต์: www.saag.co.th
ใช้งานแผนที่