บริษัท เบสท์ ไทย อโกรเทค จำกัด
โรงงานผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์-เคมี เพื่อจำหน่าย
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - โบนัสประจำปี - OT
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เบสท์ ไทย อโกรเทค จำกัด
171 ม.6 73140
ใช้งานแผนที่