บริษัท เบสท์ ไทย อโกรเทค จำกัด
โรงงานผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์-เคมี เพื่อจำหน่าย
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยขยัน
  • - โบนัสประจำปี
  • - OT
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เบสท์ ไทย อโกรเทค จำกัด
171 ม.6 73140
ใช้งานแผนที่