บริษัท ฟิวเจอร์ เคม เอเชีย จำกัด
ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีบำบัดน้ำเสีย ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
ประกันสังคม เบี้ยขยัน โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฟิวเจอร์ เคม เอเชีย จำกัด
79/47-48 หมู่ 19 ซ.ธนสิทธิ์
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.futurechemasia.com
วิธีการเดินทาง
สองแถว BTSบางนา-ซ.ธนสิทธิ์ (โรงเรียนธนสิทธิ์)
ใช้งานแผนที่