Mixpro Advance Co., Ltd. ( MP ) บริษัท มิกซ์โปร แอดวานซ์ จำกัด ( Mixpro Advance Co., Ltd. : MP ) เป็นบริษัทที่พัฒนาซอฟท์แวร์ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชน เวลาทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ 9.00-18.00 น.
สวัสดิการ
ประกันสังคม เสื้อยูนิฟอร์ม ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มิกซ์โปร แอดวานซ์ จำกัด
28/61-62 หมู่ 1
ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เว็บไซต์: www.mixpro advance.com