จำหน่ายและให้บริการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนแม่พิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - ประกันชีวิตกลุ่ม - ชุดฟอร์มพนักงาน - ค่าอาหาร - เบี้ยขยัน - รถรับ - ส่ง พนักงาน
ติดต่อ
FISA MFG ASIA CO., LTD.
33/4 หมู่ 6 Amata Nakorn Industrial Estate
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เว็บไซต์: http://www.fisa.co.th
ใช้งานแผนที่