บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด กลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย โดยธนาคารถือหุ้น 100% บริษัทฯเป็นผู้ให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าของ กสิกรไทย (K-Contact Center) ทางกสิกรไทยถือหุ้น 100% และ บริษัทมุ่งเน้นงานบริการ เพื่อก้าวเข้าสู่ Service Excellence ของประเทศไทย
สวัสดิการ
- เงินรางวัลพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน - โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา - โบนัสประจำปี - การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีทุกปี - ค่าเดินทาง - ค่ากะกลางคืนกรณีปฏิบัติงานรอบ 21.30 - 06.30 น. - ค่าล่วงเวลา - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ - สวัสดิการตามกฎหมาย เช่น ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน -สวัสดิการสินเชื่อบ้าน - กิจกรรมสันทนาการต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
KBank Contact Center
ธนาคารกสิกรไทย สำนักแจ้งวัฒนะ เลขที่ 47/7 หมู่ที่ 3
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ใช้งานแผนที่