บริษัท ไมซ์แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เป็นบริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการประชุม สัมมนา นิทรรศการ งานแสดงสินค้า กิจกรรมพิเศษ( organizer ) และเป็นผู้บริหารจัดการอาคาร
สวัสดิการ
ประกันสังคม , โบนัส , ตรวจสุขภาพประจำปี , ของเยื่ยมไข้ , เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ ,ลาบวช
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไมซ์แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 10 10250
เว็บไซต์: www.micemanagement.com
ใช้งานแผนที่