JobThai
บริษัท กระสอบปากช่อง จำกัด
ดำเนินธุรกิจมาประมาณ 40 ปี เป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตกระสอบปอ เพื่อตอบสนองความต้อง การของตลาด ในการใช้งานด้านอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ในปัจจุบันได้มีการขยายตัวเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทกระสอบพลาสติก ผ้าใบพลาสติก และกระสอบจัมโบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด บริษัทฯ จึงต้องการรับบุคคลากร ในตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
ประกัน สังคม ประกันอุบัติเหตุ
zero position th
ติดต่อ
บริษัท กระสอบปากช่อง จำกัด
113 ซอยโชคชัยจงจำเริญ (พระราม3 ซ.53) ถ.พระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120