บริษัท วิชั่น อินสเป็คเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
สวัสดิการ
เงินเดือน+ล่วงเวลา+เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วิชั่น อินสเป็คเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
116/1 ม.1 บ้านมอญ โครงการเชียงใหม่บิสสิเนส พาร์ค 50000
เว็บไซต์: www.visioninspector-engineering.com
ใช้งานแผนที่