JobThai
บริษัท นิชโช ไซโก้(ประเทศไทย) จำกัด เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการฉีดขึ้นรูป อลูมิเนียมเป็นชิ้นส่วนของรถยนต์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องชาร์จพลังงานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และ อื่น ๆ โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ยูนิฟอร์ม - รถรับ-ส่ง - ค่าที่พัก - ค่าอาหาร - ค่าตำแหน่ง - อื่นๆ
ติดต่อ
NISSHO SEIKO (THAILAND) Co., Ltd.
7/509 Moo. 6 Amata City Industrial Estate
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140