บริษัท รีเทลลิ่ง เทคโนโลยี จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การนำเข้าและส่งออก,อุปกรณ์ ไอที สำหรับธุรกิจค้าปลีก 1. เครื่องบันทึกเงินสด 2. ระบบ POS Touch Screen,Printer,Hand Scanner, Cash Drawer,Software
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. เงินสะสม 3. โบนัสประจำปี ขึ้นกับผลประกอบการบริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รีเทลลิ่ง เทคโนโลยี จำกัด
46/161 ถนนนวลจันทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: www.rtech.co.th, www.powergoldthai.com
ใช้งานแผนที่