บริษัท รีเทลลิ่ง เทคโนโลยี จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การนำเข้าและส่งออก,อุปกรณ์ ไอที สำหรับธุรกิจค้าปลีก
1. เครื่องบันทึกเงินสด
2. ระบบ POS Touch Screen,Printer,Hand Scanner,
Cash Drawer,Software
สวัสดิการ
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. เงินสะสม
  • 3. โบนัสประจำปี ขึ้นกับผลประกอบการบริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รีเทลลิ่ง เทคโนโลยี จำกัด
46/161 ถนนนวลจันทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: www.rtech.co.th, www.powergoldthai.com
ใช้งานแผนที่