บริษัท สไปดส์ แอนด์ พาวเดอร์ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายผลผลิตการเกษตร
สวัสดิการ
- ตามกฏหมายกำหนด - เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สไปดส์ แอนด์ พาวเดอร์ จำกัด
เลขที่ 2 ซ.ลาซาล 12 ถ.สุขุมวิท 105
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ใช้งานแผนที่