บริการด้านขนส่งเงินสดและทรัพย์สินมีค่า
บริการให้เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ
บริการรักษาความปลอดภัยและจัดจราจร
บริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน/บ้านพักอาศัย
บริการนำส่งเอกสารภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ PA/ตรวจสุขภาพประจำปี/
  • - เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - เงินกู้การศึกษาบุตร/เงินกู้ฉุกเฉินกรณีเกิดภัยธรรมชาติ
  • - เงินช่วยเหลือประจำปี
  • - เครื่องแบบ ปีละ 2 ชุด พร้อมรองเท้า
  • - เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงาน กทม.-ส่วนภูมิภาค/เบี้ยขยันรายเดือน
  • - สวัสดิการอื่นตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  • - มีการอบรมภาคทฤษฎี-ภาคปฏิบัติ โดยวิทยากรมืออาชีพ (การขับรถยนต์,การป้องกันตัว,การยิงปืน)
ติดต่อ
บริษัท รักษาความปลอดภัยและธุรกิจบริการกรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จำกัด
132/8-9 ซอยสีลม 8 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.bangkokservex.co.th
ใช้งานแผนที่