บริษัท พรีเมียร์ มารีน จำกัด
เปิดดำเนินงานเป็นปีที่ 2 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับขนส่งและขนถ่ายสินค้า
สวัสดิการ
ประกันสังคม และประกันชีวิต
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีเมียร์ มารีน จำกัด
1 ซ.ลาดพร้าววังหิน75 ถ.ลาดพร้าววังหิน
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ใช้งานแผนที่