บริษัท อินเมด (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องสำอาง เวชสำอางและยา
สวัสดิการ
ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง คอมมิสชั่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินเมด (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 12A ยูนิต 05 อาคารชาร์ตเตอร์สแควร์ เลขที่ 152 ถนนสาทรเหนือ 10500