บริษัทเอ็มบาสซี เฟรท (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินกิจการ เป็นตัวแทนนำเข้า - ส่งออก ให้บริการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งทางเรือและทางอากาศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
EMBASSY FREIGHT (THAILAND) CO., LTD.
46/3 อาคารอีเอฟ ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เว็บไซต์: www.embassyfreightbkk.com
ใช้งานแผนที่