ผู้ประกอบกิจการพัฒนาและจัดจำหน่ายสื่อเสริมการเรียนการสอนประเภทหนังสือ แบบฝึกและซอฟท์แวร์มัลติมีเดียทางการศึกษา (CAI : Computer Assisted Instruction) ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โกลบอล เอ็ด จำกัด
61/31 ซอยวิภาวดีรังสิต 42 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.globaled.co.th