บริษัท จี.แอล.เอช.โปรดักส์ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายประตูหน้าต่างและเฟอร์นิเจอร์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท จี.แอล.เอช.โปรดักส์ จำกัด
73 หมู่ 6
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11000