บริษัท เวิลด์ ฟอร์เรสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เวิลด์ ฟอร์เรสท์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด เป็นบริษัทของชาวต่างชาติ ( เกาหลี ) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต และส่งออกสินค้าตกแต่งบ้าน และประดับงานเทศกาลต่าง ๆ ของอเมริกาและยุโรป รวมถึงประเทศในแถบเอเชีย เริ่มก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ค่าล่วงเวลา - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เวิลด์ ฟอร์เรสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
179/100 ซ.พหลโยธิน 75, ถ.พหลโยธิน
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์: worldforest-thai.com