บริษัท แกรนด์ พารากอน จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ของกลุ่ม พี.เอส.ที.กรุ๊ป เราคือกลุ่มของบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจค้าขายกับหน่วยงานราชการมาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทสั่งสมประสบการณ์การทำงาน พัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีความทันสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้งการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าให้เสมือนกับที่ลูกค้าไว้วางใจเรา นับแต่เริ่มดำเนินธุรกิจมา บริษัทฯ มีสินค้าหลายประเภทอาทิ เช่น ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย จัดพิมพ์แบบเรียนต่างๆ ผ้าตัดเครื่องแบบ เครื่องสนามชนิดต่างๆ ชุดเครื่องแบบต่างๆ รองเท้าคอมแบท รองเท้าผ้าใบ เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ต่อเรือหางยาว เสื้อเกราะป้องกันกระสุน เสื้อเกราะกันสะเก็ดระเบิด อุปกรณ์ป้องกันตัวและแผ่นป้ายทะเบียนรถ ซึ่งสินค้าเหล่านี้ผลิตขึ้นตามคุณลักษณะที่ทางราชการกำหนด ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ โดยการเสนอสินค้าที่ดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า พร้อมกันนี้เรายังมีการพัฒนาสินค้าเพื่อให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น บริษัทต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่มีความสามารถโดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
 • OT (เฉพาะตำแหน่ง)
 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท แกรนด์ พารากอน จำกัด
  408/90 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน
  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  ใช้งานแผนที่