บริษัท บลู ลีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อวันที่ 17 กรกฎคม 2541 จนถึงปัจจุบัน ประกอบกิจการเกี่ยวกับ สื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ชื่อว่า thaijuland เป็นหนังสือพิมพ์แนะนำสถานที่ และข่าวสารต่างๆ ให้สำหรับคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
สวัสดิการ
ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา หยุดเสาร์ -อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บลู ลีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
149/23 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ 10500
เว็บไซต์: www.jiyuland.com
ใช้งานแผนที่