บริษัท เน็ต ไบร์ท จำกัด
บริษัท เน็ต ไบร์ท จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาระบบซอฟแวร์และบริการด้าน IT Solution ครบวงจร มีทั้งด้าน Software การพัฒนาระบบซอฟแวร์สำหรับองค์กรต่าง ๆ เช่น Mail Server, Nerwork Monitor, GlobaScap , Web Site Solution การบริการด้านเว็ปไซด์ ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบม พัฒนาระบ รวมไปถึงกาให้บริการเช่าพี้นที่และด้าน Network เป็นผู้วางแผนระบบและให้คำปรึกษาด้านเน็ทเวิร์คต่าง ๆ รวมถึงยังเป็นคู่ค้ากับ CISCO ด้วย
สวัสดิการ
- เบี้ยเลี้ยง - โบนัส - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เน็ต ไบร์ท จำกัด
65/150 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 18 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.netbright.co.th
ใช้งานแผนที่