บริษัท ช.วิชัยมั่นคงก่อสร้าง จำกัด
บริษัท ช.วิชัยมั่นคงก่อสร้าง จำกัด ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งดำเนินธุรกิจมานานกว่า 20 ปี ประเภทงานที่รับเหมา ได้แก่ หมู่บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงานอเนกประสงค์ อาคารสูง โรงงาน โรงบำบัดน้ำประปา งานถนน ฯลฯ ด้วยธุรกิจที่เติบโตขึ้นขณะนี้ บริษัทฯกำลังขยายงานอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีคุณภาพรักความก้าวหน้า มีความรับผิดชอบและมีความกระตือรือร้น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงสุด
สวัสดิการ
สวัสดิการพนักงาน 1. กองทุนประกันสังคม 2.โบนัสประจำปี 3. การขึ้นเงินเดือนประจำปี 4. ชุดฟอร์มพนักงาน 5. ค่าโทรศัพท์ 6. ที่พัก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ช.วิชัยมั่นคงก่อสร้าง จำกัด
50/952 หมู่ 2
ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
ใช้งานแผนที่