JobThai
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) มีรากฐานในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 30 ปี จากรุ่นสู่รุ่น ภายใต้แบรนด์ ธนาสิริ,ธนาฮาบิแทต,ธนาคลัสเตอร์,ธนาวิลเลจ,ธนาซิโอ และสิริวิลเลจ โดยบริหารงานภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ดีพอ ในพื้นที่ที่พอดี..Small is Beautiful” ที่มุ่งเน้นความสำคัญของการสร้างความอบอุ่นและความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวและองค์กร ด้วยขนาดโครงการและองค์กรที่พอดี เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตทีดีพอของลูกบ้านและบุคลากรทุกคนในองค์กร “เพราะความสุข เริ่มต้นที่..ความพอดี” เราจึงขอเชิญคุณมาร่วมกันสร้างความพอดี ความสำเร็จและเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวที่อบอุ่นกับเรา "ธนาสิริ"
สวัสดิการ
รอบรั้วบ้านอันอบอุ่นของธนาสิริ เราให้ความสำคัญอย่างมากต่อการดูแลบุคลากรของเราให้มีความสุข ความสนุกในการทำงาน พรั่งพร้อมด้วยการคัดสรรสิ่งดี ๆ ที่จะช่วยดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรให้มีความสุข ด้วยสวัสดิการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น 1. ค่ารักษาพยาบาล สำหรับพนักงานและครอบครัวของพนักงาน 2. ค่าทันตกรรม 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น มงคลสมรส, อุปสมบท, คลอดบุตร , มรณกรรม เป็นต้น 5. เงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 6. ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน และบุตรพนักงาน 7. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 8. ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี 9. กระเช้าเยี่ยมไข้ 10. ชุดฟอร์มพนักงาน เช่น เสื้อโปโล เสื้อแจ๊คเก็ต ชุดสำหรับเจ้าหน้าที่ขายโครงการ เป็นต้น 11. ค่าน้ำมัน,ค่าโทรศัพท์(เฉพาะตำแหน่ง) 12. โบนัสประจำปี 13. ค่า Incentive สำหรับฝ่ายก่อสร้างและขาย 14. ค่าคอมมิชชั่น สำหรับฝ่ายขาย 15. รางวัลอายุงานดีเด่น 16. การฝึกอบรมและสัมมนา 17. วันลาพักร้อนและวันลาต่างๆ 18. กิจกรรมของบริษัท เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี งานกีฬาสี กิจกรรม CSR เป็นต้น
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 650, 652 ถนนบรมราชชนนี
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700