บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) มีรากฐานในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 30 ปี จากรุ่นสู่รุ่น ภายใต้แบรนด์ ธนาสิริ,ธนาฮาบิแทต,ธนาคลัสเตอร์,ธนาวิลเลจ,ธนาซิโอ และสิริวิลเลจ
โดยบริหารงานภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ดีพอ ในพื้นที่ที่พอดี..Small is Beautiful” ที่มุ่งเน้นความสำคัญของการสร้างความอบอุ่นและความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวและองค์กร ด้วยขนาดโครงการและองค์กรที่พอดี เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตทีดีพอของลูกบ้านและบุคลากรทุกคนในองค์กร
“เพราะความสุข เริ่มต้นที่..ความพอดี” เราจึงขอเชิญคุณมาร่วมกันสร้างความพอดี ความสำเร็จและเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวที่อบอุ่นกับเรา "ธนาสิริ"
สวัสดิการ
 • รอบรั้วบ้านอันอบอุ่นของธนาสิริ เราให้ความสำคัญอย่างมากต่อการดูแลบุคลากรของเราให้มีความสุข ความสนุกในการทำงาน พรั่งพร้อมด้วยการคัดสรรสิ่งดี ๆ ที่จะช่วยดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรให้มีความสุข ด้วยสวัสดิการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น
 • 1. ค่ารักษาพยาบาล สำหรับพนักงานและครอบครัวของพนักงาน
 • 2. ค่าทันตกรรม
 • 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 4. เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น มงคลสมรส, อุปสมบท, คลอดบุตร , มรณกรรม เป็นต้น
 • 5. เงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
 • 6. ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน และบุตรพนักงาน
 • 7. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • 8. ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี
 • 9. กระเช้าเยี่ยมไข้
 • 10. ชุดฟอร์มพนักงาน เช่น เสื้อโปโล เสื้อแจ๊คเก็ต ชุดสำหรับเจ้าหน้าที่ขายโครงการ เป็นต้น
 • 11. ค่าน้ำมัน,ค่าโทรศัพท์(เฉพาะตำแหน่ง)
 • 12. โบนัสประจำปี
 • 13. ค่า Incentive สำหรับฝ่ายก่อสร้างและขาย
 • 14. ค่าคอมมิชชั่น สำหรับฝ่ายขาย
 • 15. รางวัลอายุงานดีเด่น
 • 16. การฝึกอบรมและสัมมนา
 • 17. วันลาพักร้อนและวันลาต่างๆ
 • 18. กิจกรรมของบริษัท เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี งานกีฬาสี กิจกรรม CSR เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 650, 652 ถนนบรมราชชนนี
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ใช้งานแผนที่