บริษัท โคบายาชิ ไฮพรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
เปิดดำเนินงานเมื่อ 14/12/2001 EASTERN SEABORD INDUSTRIAL ESTATE
ประกอบกิจการโรงงานผลิต แปรรูป ประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์
สวัสดิการ
  • -เบี้ยขยัน
  • -เบี้ยเลี้ยง
  • -ค่าเช่าบ้าน
  • -ค่าข้าว
  • -ค่ายานพาหนะ
  • -ค่ากะ
  • -ประกันสังคม
  • -และกิจกรรมต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โคบายาชิ ไฮพรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
300/21 หมู่ 1
ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140