บริษัท คีย์ล็อค แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
บริษัท เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2541 ดำเนินธุรกิจประกอบแม่กุญแจทุกชนิดขายในประเทศและต่างประเทศ
สวัสดิการ
- ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คีย์ล็อค แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
200 หมู่ 1 ซอยไทยประกัน 2 ถนนเทพารักษ์ กม.21
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540