บริษัท เวิลด์ ซินดิเคท จำกัด
บริษัทได้ดำเนินการกว่า 10 ปี นำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กับโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรม เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการจัด และจำหน่ายและวิศวกรรมไฟฟ้า
สวัสดิการ
มีวันหยุดพักร้อนประจำปี โบนัสตามผลงานและผลประ กอบการ ประกันสังคม เงินสมทบประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เวิลด์ ซินดิเคท จำกัด
722/42 อาคารรีเจ้นท์ศรีนครินทร์ทาวเวอร์ ซอยประจิตต์ 10250