ผู้ผลิต, ออกแบบและติดตั้งผลิตภัณท์สเตนเลสสำหรับโรงแรม, ภัตตาคาร และผู้ประกอบกิจการค้าปลีก-ค้าส่ง ทุกรูปแบบ กำลังเปิดรับสมัครพนักงานรุ่นใหม่ที่มีความสามารถสูง ในหลายๆตำแหน่ง
ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบพัฒนาสิ่งใหม่ๆและชอบเห็นการเจริญเติบโตขององค์กรฯ. เราขอเชิญให้คุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา
สวัสดิการ
 • - เงินโบนัสประจำปีตามผลงานและผลประกอบการ
 • - เบี้ยขยันแบบขั้นบันไดสูงสุดกว่า 1,xxx บาท (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อทำงานครบ1ปี
 • - กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
 • - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 • - ยูนิฟอร์มพนักงาน
 • - รองเท้าเซฟตี้เพื่อใส่ในการปฏิบัติงาน
 • - ค่าอาหาร (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • - งานกีฬาสีประจำปี
 • - กิจกรรมทางศาสนาในโอกาสต่างๆ
 • - สินค้า/เครื่องใช้ราคาพนักงาน
 • - ค่าปฎิบัติงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • - เงินแสดงความยินดี เงินสงเคราะห์(ตามตำแหน่ง) เช่น สมรส คลอดบุตร งานศพของบุคคลในครอบครัวพนักงาน
 • - เงินตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานทำงานครบ10ปี
 • - วันหยุดประจำปี
 • - สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
 • - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อการเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
 • - การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นพนักงานทุกปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สหสเตนเลส สตีล จำกัด
88 หมู่ 7 ถนนกิ่งแก้ว
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.sahastainless.com
ใช้งานแผนที่