JobThai
บริษัท เวลดัน ไอที เซอร์วิส จำกัด
ให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ติดตั้งวางระบบ Network และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ทุกประเภท รวมทั้งจำหน่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยเลี้ยง - ค่าโทรศัพท์ - ค่าล่วงเวลา - ค่าเดินทาง - ค่าน้ำมัน
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เวลดัน ไอที เซอร์วิส จำกัด
57 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.welldone-it.com