บริษัท พีเอช พร็อพเพอร์ตี้ ฮับ จำกัด
งานออกแบบกราฟฟิก ดีไซน์ สื่อต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์, สื่อเว็บไซต์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเอช พร็อพเพอร์ตี้ ฮับ จำกัด
99/13 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.pixelhouse.biz