ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การออกแบบเครื่องมือเละเครื่องจักรพร้อมทั้งผลิต ซ่อมบำรุงเครื่องมือและเครื่องจักร นำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ
สวัสดิการ
- เบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ออกทำงาน ต่างจังหวัด - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
SFL Equipments Co., Ltd.
105/17 ม.10 ถ.ราชพฤกษ์ 11000
เว็บไซต์: www.sfl.co.th
ใช้งานแผนที่