บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด หรือ FICT เป็นบริษัทที่ปรึกษาของคนไทย มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจการให้บริการงานที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วย -การให้บริการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ -การให้บริการด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ -การดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software อย่างครบวงจร -วิเคราะห์ ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
สวัสดิการ
 • ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • ค่าประกันสุขภาพ
 • ประกันสังคม
 • เงินพิเศษตามผลประกอบการ
 • ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด
  11 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน
  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  เว็บไซต์: www.fict.co.th
  วิธีการเดินทาง
  ฺBTS อารีย์, รถเมล์ 8, 29, 38, 39, 63, 74, 77, 97, 509 อื่นๆ
  ใช้งานแผนที่