บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด หรือ FICT เป็นบริษัทที่ปรึกษาของคนไทย มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจการให้บริการงานที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วย
-การให้บริการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-การให้บริการด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
-การดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software อย่างครบวงจร
-วิเคราะห์ ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
สวัสดิการ
  • ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  • ค่าประกันสุขภาพ
  • ประกันสังคม
  • เงินพิเศษตามผลประกอบการ
  • ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด
11 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.fict.co.th
วิธีการเดินทาง
  • ฺBTS อารีย์, รถเมล์ 8, 29, 38, 39, 63, 74, 77, 97, 509 อื่นๆ
ใช้งานแผนที่