JobThai
บริษัท สยาม นอร์ทเธิร์น ไวกิ้ง จำกัด
ร้านอาหารไทย - ยุโรป
สวัสดิการ
อาหารพนักงานฟรี ประกันสังคม ยูนิฟอร์ม เซอร์วิสชาร์จประจำเดือน ทิปรายวัน สำหรับพนักงานบริการ
zero position th
ติดต่อ
บริษัท สยาม นอร์ทเธิร์น ไวกิ้ง จำกัด
18 ชั้น 3 ห้อง 303 (บี) อาคารกิจพานิช ถนนพัตน์พงษ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.baru-za.com