บริษัท สยาม นอร์ทเธิร์น ไวกิ้ง จำกัด
ร้านอาหารไทย - ยุโรป
Benefits
  • อาหารพนักงานฟรี
  • ประกันสังคม
  • ยูนิฟอร์ม
  • เซอร์วิสชาร์จประจำเดือน
  • ทิปรายวัน สำหรับพนักงานบริการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สยาม นอร์ทเธิร์น ไวกิ้ง จำกัด
18 ชั้น 3 ห้อง 303 (บี) อาคารกิจพานิช ถนนพัตน์พงษ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Website: www.baru-za.com
See Map