บริษัท โมคา เคมีคอลส์ จำกัด
ผู้นำเข้า ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร
ปุ๋ย ฮอร์โมนพืช ธาตุอาหารพืช
สวัสดิการ
  • เงินเดือน
  • เบี้ยขยัน
  • ค่าล่วงเวลา
  • ชุดฟอร์ม
  • ประกันสังคม
  • งานเลี้ยงประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โมคา เคมีคอลส์ จำกัด
19/18 ม.3 ซ.คลองสี่ตะวันออก11
ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ใช้งานแผนที่