บริษัท โมคา เคมีคอลส์ จำกัด
ผู้นำเข้า ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ปุ๋ย ฮอร์โมนพืช ธาตุอาหารพืช
สวัสดิการ
 • เงินเดือน
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าล่วงเวลา
 • ชุดฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท โมคา เคมีคอลส์ จำกัด
  19/18 ม.3 ซ.คลองสี่ตะวันออก11
  ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  ใช้งานแผนที่