JobThai
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วี. แมชีนเนอรี่
เราเป็นผู้ผลิตและตัวแทนนำเข้าเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์่์ต่างๆ จากต่างประเทศ ด้วยประสบการณอัน์ยาวนาน ทีมีมาีมากกว่า 30 ปี เรามีความชำนาญในด้านการผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการบรรจุภัณฑ์และ จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งให้การบริการในด้านให้คำปรึกษา, ย้ายเครื่องจักร รวมถึงการซ่อมแซมเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ต่างๆอีกด้วย
สวัสดิการ
ชุดพนักงาน ประกันสังคม วันหยุกลาพักร้อน
zero position th
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วี. แมชีนเนอรี่
2/3 หมู่3 ถนนสวนหลวง1 74110
เว็บไซต์: www.svmachinery.com