บริษัท อีซูซุ บอดี้ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
นำเข้าและค้าส่งชิ้นส่วนยานยนต์ -ให้บริการแก้ไขปรับแต่งยานยนต์ให้กับบริษัทในเครืออีซูซุ
สวัสดิการ
-ค่าอาหาร/อาหารโอที/ค่าอาหารโอทีวันหยุด -ค่าเดินทาง -เบี้ยขยัน -ค่ากะ -ค่ารักษาพยาบาล พนักงานและครอบครัว -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -โบนัสปีละ 2 ครั้ง(2559 จ่าย 5.5+0.9 เดือน) -ท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อีซูซุ บอดี้ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
214/1 หมู่ 7 Gateway City Industrial Estate
ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
ใช้งานแผนที่