บริษัท อีซูซุ บอดี้ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
นำเข้าและค้าส่งชิ้นส่วนยานยนต์
-ให้บริการแก้ไขปรับแต่งยานยนต์ให้กับบริษัทในเครืออีซูซุ
สวัสดิการ
  • -ค่าอาหาร/อาหารโอที/ค่าอาหารโอทีวันหยุด
  • -ค่าเดินทาง
  • -เบี้ยขยัน
  • -ค่ากะ
  • -ค่ารักษาพยาบาล พนักงานและครอบครัว
  • -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • -โบนัสปีละ 2 ครั้ง(2559 จ่าย 5.5+0.9 เดือน)
  • -ท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อีซูซุ บอดี้ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
214/1 หมู่ 7 Gateway City Industrial Estate
ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
ใช้งานแผนที่