คุณต้องการ วีซ่าใช่ไหม ? หากคุณกังวลเรื่องการขอวีซ่า ไม่มีงาน ไม่มีเงิน ไม่มีเวลา ไม่ทราบขั้นตอนขอวีซ่า หรือถูกปฏิเสธวีซ่ามาแล้ว Knight Visa Help Point เราให้คำปรึกษาคุณ ทุกเรื่องในการขอวีซ่า ในการจัดเตรียมเอกสาร เราช่วยเหลือคุณในทุกเงื่อนไข การกรอกฟอร์มและจัดเอกสารนั้น ไม่เพียงพอที่คุณจะได้รับอนุมัติวีซ่าจากสถานทูต ณ ปัจจุบัน หากคุณกำลังวิตกกังวลกับการขอวีซ่าทั้งเรื่องไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินการ เอกสารการเงิน การงานไม่พร้อม ไม่มีเวลาเดินทางไปสถานทูต หรือกลัวถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่มีความมั่นใจ ปัญหาทั้งหมดนี้
สวัสดิการ
-เงินเดือน -โบนัส -ประกันสังคม -คอมมิชชั่น -วันหยุดประจำปีและวันหยุดสถานทูต
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Knight Consultant Worldwide Co., Ltd.
29/1 ห้อง 8E ชั้น 8 อาคารปิยะเพลสหลังสวน ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: http://www.knightvisahelppoint.com/
ใช้งานแผนที่