นำเข้าและจำหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์-อะไหล่ไฟฟ้า ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ปิโตรเคมิเคิล,โรงกลั่นน้ำมันและก๊าซ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
I-TECH ENGINEERING&SUPPLY CO.,LTD.
114/154 หมู่ 1
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เว็บไซต์: http://www.i-tech-engineering.com